Du er her

Kommunenes håndtering av enslige mindreårige flyktninger - FoU-prosjekt nr. 164016

PDF

Kommunene skal bosette flere enslige mindreårige enn før og kommunenes økonomiske rammebetingelser er endret. Innholdet og kvaliteten i kommunenes tilbud har stor betydning for å lykkes med integreringen av enslige mindreårige flyktninger, blant annet når det gjelder deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Formålet med FoU-prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap som kommunene kan benytte for å utvikle gode og virkningsfulle tiltak, og å bidra til å sikre rammebetingelser som støtter opp under dette (Kommunenes sentralforbund 1.des 2016)