Du er her

Kom Nærmere - Kulturaktiviteter for ungdom

Nettside

"Kom Nærmere" er et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet. Prosjektet er en langsiktig satsing for å gi ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Sentralt i satsingen er tilrettelegging av aktiviteter som er ment å hjelpe ungdom med å oppleve mestring, felleskap og tilhørighet. Fokus er rettet mot en målgruppe som i mange sammenhenger faller utenfor sosiale nettverk andre tar for gitt.
RVTS Vest har intervjuet Viggo Krüger om prosjektet.