Du er her

Kirkens bymisjon

Nettside

Kirkens Bymisjon er en organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge, og som har flere tilbud som rettet mot asylsøkere og flyktninger. Organisasjonen har som mål å legge til rette for å skape nye nettverk og muligheter, samt bidra til en hverdag uten fattigdom med bedre bruk av egne ressurser. Tilbudene vil variere avhengig av hvor i landet en er.