Du er her

Jeg glemmer å være trist

PDF

Lek og uttrykk er lystbetont, og man skaper roller og historier som oppleves som meningsfulle. Gjennom leken kan den enkelte komme i kontakt med temaer og følelser med noe avstand, noe som kan gi trygghet til å «lufte» det som ellers blir holdt godt forseglet for andre. I denne rapporten har Berit Berg evaluert to gruppebehandlingsprosjekt for asylsøkerbarn som har hatt som formål å bidra til sunn utvikling, gi økt livslyst og glede, og styrke motstandskraften. Gruppene har benyttet seg av dramaterapi som metode og bygger på resiliens-teori.