Du er her

International Organization for Migration

Nettside

International Organization for Migration (IOM) er en FN-organisasjon som jobber for å sikre en human håndtering av migrasjon, fremme internasjonalt samarbeid, bistå i å finne praktiske løsninger på migrasjonsproblemer og å yte humanitær assistanse til migranter i nød. IOM Norge hjelper mennesker til frivillig retur gjennom returprogrammet VARP (Voluntary Assistance Return Programme). IOM implementer også et kulturorienteringsprogram der overføringsflyktninger får kunnskap om kultur og praktiske sider ved å bo i Norge før de kommer til landet. IOM tilbyr også assistanse ved familiegjenforening. Det ligger mer informasjon om IOM og deres arbeid på deres hjemmeside.