Du er her

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Nettside

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er gjennomføringsorgan for norsk integreringspolitikk. IMDi er både et forvaltningsorgan og et kompetansesenter som skal styrke kommunenes, myndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. En sentral oppgave er å samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og skal følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. På deres hjemmeside finnes informasjon og fagstoff om mange ulike tema knyttet til bosatte flyktninger. IMDi har laget mye informasjonsmateriell i form av brosjyrer, filmer og veiledere. Mye av informasjonsmaterialet er oversatt til ulike språk og flere av informasjonsfilmene er også tilgjengelig på youtube.