Du er her

Informasjonsfilm for voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge fra NOAS

Nettside

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget informasjonsfilmer for henholdsvis voksne og enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Filmene orienterer om hva som skjer når en søker om asyl i Norge, fra selve ankomsten til Norge og fram til oppholdstillatelse eller avslag og retur. Filmene kan sees på norsk på NOAS sin hjemmeside og er tilgjengelig på youtube på forskjellige språk.

Informasjonsfilmer på ulike språk