Du er her

Informasjon til Enslige mindreårige asylsøkere 15-18 år fra NOAS

PDF

Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre for Enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Den forklarer hva som skjer når en søker asyl i Norge og sentrale rettigheter og plikter enslige mindreårige asylsøkere har. Brosjyren er oversatt til 13 ulike språk og kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.

Informasjon på ulike språk: www.noas.no.