Du er her

Informasjon om veiledning fra NOAS

PDF

En beskrivelse av NOAS’ veiledningsprosjekt, der NOAS tilbyr realitetsorienterende samtaler til personer med endelig avslag på sin asylsøknad. Prosjektet retter seg mot personer som NOAS ikke ser en mulighet for å hjelpe i form av å omgjøre et negativt vedtak. Målet er å sikre en bedre forståelse for asylprosessen de har vært i gjennom, egen asylsak og fremtidige alternativ. NOAS jobber for at personer med endelig avslag på asylsøknad skal bli bedre rustet til å ta et velinformert valg for sin egen fremtid.