Du er her

Informasjon om ulike oppholdsstatuser fra UDI

Nettside

Utlendingsdirektoratet, UDI, gir informasjon om ulike oppholdsstatuser en kan ha som flytning og asylsøker. Sentrale oppholdsstatuser er asylsøker, beskyttelse, overføringsflyktning, opphold på humanitært grunnlag, status i henhold til Dublin-avtalen, midligtidig oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap. Definisjoner på disse kan søkes under ”ord og begreper”. Det redegjøres også om ulike oppholdsstatuser under informasjonen til de som skal søke, har søkt, eller har fått svar på sin søknad.