Du er her

Informasjon om frivillighetsarbeid fra IMDI

Nettside

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gir informasjon om hvordan frivillige lag og privatpersoner kan hjelpe flyktninger og asylsøkere, inkludert enslige mindreårige. De gir eksempler på konkrete tiltak og aktiviteter, og gir en oversikt over utvalgte frivillige organisasjoner som inkluderer asylsøkere og flyktninger: Frivillig.no, Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, Frelsesarmeen, Norges Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Refugees Welcome to Norway, Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund.