Du er her

Informasjon om Dublin-prosedyren fra NOAS

PDF

Dublin-avtalen er en avtale mellom en rekke Europeiske land som bestemmer hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. Hovedregelen er at søknaden skal behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS har laget en informasjonsbrosjyre OM Dublin-prosedyren. Den forklarer blant annet hva Dublin-avtalen går ut på, hvilket land som er ansvarlig for å behandle asylsøknaden, hva som skjer hvis asylsøknaden kommer under Dublin-prosedyren. Brosjyren er oversatt til 14 ulike språk og kan brosjyrene kan lastes ned fra NOAS sin hjemmeside.