Du er her

Informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år fra BufDir

PDF

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet informasjonsmateriale om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Det består av et veiledningshefte og en informasjonsfilm og er ment som et verktøy for de som snakker med barn og ungdom om asylprosessen og hverdagen på omsorgssentret eller i asylmottaket. Informasjonsfilmene er oversatt til ulike språk. Veiledningsheftet kan lastes ned fra hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Informasjonsfilmen  er tilgjengelig på hjemmesiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og på youtube. Informasjonsfilmen er tilgjengelig på ulike språk; norsk, engelsk, amharisk, tigrinja, tamil, somali, pashto, fransk, dari, arabisk.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBBC0147D1E823605