Du er her

Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge

PDF

NTNU Samfunnsforskning publiserte 2018 rapporten «Informasjon, mening og mestring hos enslige mindreårige asylsøkere i Norge». Studien fokuserte på sammenhengen mellom enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse og omsorgsbehov, mestring, konsekvenser av opplevd rettsikkerhet og informasjonsarbeid i norske mottak. Det var et særlig fokus på enslige mindreårige med avslag/midlertidige tillatelser. Rapporten får fram kompleksitet, variasjon og detaljnivå knyttet til enslige mindreårige asylsøkeres informasjonsbehov og viser hvordan dette særlig er knyttet til aktuell oppholdsstats og framtidsforventninger.