Du er her

The impact of the asylum process on mental health. Unaccompanied refugee minors

PDF

Artikkelen “The impact of the asylum process on mental health: a longitudinal study of unaccompanied refugee minors in Norway» av Jakobsen, Meyer DeMott, Wentzel-Larsen og Heir ble publisert på BJM Open, mai 2017. Hensikten var å undersøke enslig mindreårige asylsøkeres psykieks helse gjennom asylprosessen. Deltagerne var mannlige enslige mindreårige fra Afghanistan, Somalia, Algeri og Iran. De rapporterte høyt nivå av psykisk stress ved ankomst. De som ble vurdert som overårige og plassert i mottak for voksne, viste økning i psykisk stress sammenlignet med de andre. Avslag på asylsøknad var høyt assosiert med økt psykisk stress. Forskerne konkluderte med at psykisk helse hos unge asylsøkere synes å bli negativt påvirket av lav grad av støtte og avslag på asylsøknad.