Du er her

Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll.

Undervisningsmateriell

"Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll» er et dialogbasert opplegg bestående av tre kortfilmer og en veileder. Formålet er å motarbeide negativ sosial kontroll ved å invitere til dialog, skape refleksjon og gi informasjon om rettigheter og muligheter. Det skal trygge deg i hva du kan gjøre dersom du er utsatt, eller møter noen som er utsatt for negativ sosial kontroll. Opplegget er utviklet i samarbeid mellom RVTS Sør, Frihetsteateret og Likestillingssenteret KUN.