Du er her

Hvem har rett til hva slags opplæring?

Nettside

Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Rettighetene avhenger av oppholdsstatus og alder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) gir en oversikt over hvem som har rett til hvilken opplæring. IMDI gir blant annet informasjon om hvem som har rett til videregående opplæring, deltagelse i introduksjonsprogram, rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.