Du er her

Hva skal vi med menneskerettigheter?

Undervisningsmateriell

Boka «Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid» av Elisabeth Gording Stang og Nora Sveaass, tar sikte på å vise hvordan menneskerettighetene kan brukes som verktøy i hverdagen. Den gir innledningsvis en oversikt over sentrale menneskerettigheter i konvensjoner, norsk og internasjonal lovgivning og yrkesetiske prinsipper. Deretter belyses menneskerettighetenes betydning i relevante tema helse og sosialpersonell arbeider med i sin hverdag. Disse er diskriminering, vold og seksuelle overgrep, barnevern, psykisk helsevern, flukt og asyl og menneskehandel.