Du er her

Howard Bath – De tre pilarene

Film

Howard Bath regnes som grunnleggeren av  den retningen i traumefeltet som kalles Traumebevisst omsorg. Traumebevisst omsorg  er både en forståelsesmodell, og en metode. I denne filmen forteller Bath om hva han tenker om hvordan  mennesker utsatt for traumatiske hendelser trenger å bli møtt.