Du er her

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Nettside

Helsedirektoratet har utgitt en nettbasert veileder om helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (Veileder IS-1022). Denne blir fortløpende oppdatert og er tilgjengelig for utskrift. Helsedirektoratet presiserer kommunenes ansvar for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veilederen omfatter helseundersøkelser ved ankomst og etter bosetting i kommune. Målgruppen for veilederen er helsepersonell og administrativt ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt personell i mottak. Ordet «skal» brukes der det henvises til pålagte oppgaver med hjemmel i lov og forskrift. Ordet «bør» brukes ved en faglig anbefaling om hva som er god praksis uten at det er direkte lovpålagt.