Du er her

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017, IS-2182

PDF

Det finnes ingen oversikt over forekomst av selvmord blant innvandrere og asylsøker. Helsestatistikken, inkludert dødsårsasstatistikken, inneholder ikke informasjon om innvandrerbakgrunn. En dansk studie har funnet 3.4 ganger høyere forekomst av selvmordsforsøk i asylbefolkningen enn i den bosatte.

I handlingsplanen understrekes det at tidlig avdekking av selvskading og selvmordsatferd blant sårbare personer er viktig for å sikre hensiktsmessig hjelp / behandling og oppfølging.  Flyktninger og asylsøkere blir ofte beskrevet som grupper som i tillegg til kulturelle utfordringer ofte har hatt traumatiske opplevelser, og hvor det kan være en økt risiko for selvmord og selvskading.

PDF icon Handlingsplan selvmord