Du er her

The fruit of the tree of life

PDF


"Tree og Life" (Livets Tre) bygger på ideer fra narrativ praksis og narrativ tenkning. Helen Kolb ved Universitetet i Agder har gjort en evaluering av "Tree of Life" som verktøy for psykososial støtte for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.