Du er her

Frivillig arbeid med flyktninger og asylsøkere

Film

Hanne Steenvåg har vært engasjert i frivillig flyktningarbeid og flyktningspørsmål siden tidlig på 1990-tallet. Her forteller hun om sine erfaringer fra et støttepersons perspektiv. Temaene hun kommer inn på inkluderer støttegrupper, hva støttearbeid kan innebære, samarbeid mellom støttegrupper og ulike tjenester og instanser, barn på asylmottak og behov for psykisk helsehjelp.