Du er her

Forståelse gjennom dialog -Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune

Nettside

Gry Mette D. Hauge og Berit Berg ved NTNU Samfunnsforskning evaluerte i 2016 arbeidet med dialoggrupper for foreldre i regi av Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) i Trondheim kommune. Deltakerne i gruppene var foreldre som deltok på introduksjonsprogrammet i Trondheim kommune. Målet med gruppene har vært å drive forebyggende arbeid med særlig fokus på godt foreldrearbeid og samhandling mellom barn og foreldre.

PDF iconForståelse gjennom dialog web.pdf