Du er her

Folkehelseinstituttet - Migrasjonshelse

Nettside

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ble innlemmet i Folkehelseinstituttet i 2018. Der skal de fortsette arbeidet med fagfeltet migrasjonshelse. Målet er å skape og formidle forskningsbasert kunnskap som fremmer god helse og likeverdige helsetjenester for personer med innvandrerbakgrunn. Kjerneaktiviteter er forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid, herunder opplæring, veiledning og rådgivning. Folkehelseinstituttet har en engen side for migrasjonshelse, men informasjon og fagstoff om flyktninger og asylsøker finnes flere steder på Folkehelseinstituttets sider.