Du er her

FN-Sambandet

Nettside

FN-Sambandet i Norge er en norsk uavhengig informasjonsorganisasjon med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Gjennom sine seks distriktskontor bidrar de til å spre kompetanse om FN, FNs underorganisasjoner, FNs programmer, internasjonale spørsmål, konvensjoner og politikk. FN-sambandet tilbyr undervisningsmateriell, kurs, rådgivning og pressetjenester.