Du er her

Flyktningregnskapet 2018

PDF

Antallet mennesker på flukt fra vold og væpnet konflikt har fortsatt å øke de senere år. Ved inngangen til 2018 hadde det nådd 68,5 millioner. Antallet mennesker på flukt i eget land er relativt stabilt på rundt 40 millioner. De aller fleste mennesker som flykter fra eget land, oppholder seg i utviklings- og mellominntektsland. I Flyktningregnskapet for 2018 kan du se tall og trender fra flyktningsituasjonen i verden i 2018.