Du er her

imdi4.jpg

“Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo