Du er her

Fakta om selvskading, selvmord og selvmordsforebygging

Nettside

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har utarbeidet fakta-ark om selvmordsforebygging og selvskading som forklarer viktige sammenhenger og fakta om disse temaene. Forståelse av relevante problemstillinger og behovet for kompetanse på disse områdene kan være aktuelt i arbeidet med fortvilede mennesker på asylmottak. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er en del av Oslo universitetssykehus og ligger under det medisinske fakultet, institutt for klinisk medisin. Websidene deres inneholder informasjon om klinisk arbeid og forskning på disse temaene: http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/

PDF icon fakta-om-selvmord-2015.pdf

PDF icon fakta-om-selvmordsforebygging.pdf

PDF icon fakta-om-selvskading.pdf