Du er her

Etter endelig avslag

Nettside

Den som både har fått avslag i førsteinstansen UDI og deretter i klageinstansen UNE, har et endelig avslag i forvaltningslovens forstand. Dette innebærer at man har plikt til å innrette seg etter vedtaket, og i asylsaker vil dette normalt bety å forlate riket. Men det finnes ytterligere rettssikkerhetsmekanismer som i enkelte tilfeller medfører at endelige avslag likevel kan bli omgjort, slik at utlendingen får bli.