Du er her

Enslige Mindreårige: Introduksjon om enslige mindreårige

Film

I denne filmen møter du Berit Berg som er professor i sosialt arbeid ved NTNU. Berg har jobbet med enslige mindreårige flyktninger siden 1979, og gir i denne filmen en introduksjon om enslige mindreårige. Hun forteller om status i dag og arbeidet som er gjort fram til i dag. Filmen er laget av RVTS Midt.