Du er her

Enslige mindreårige flyktninger -Rahmat en overlever

PDF

I dette intervjuet av RVTS Sør beskriver Rahmat sin opplevelse av asylprosessen, og om det å bo i bolig for enslige mindreårige flyktninger. Rahmat sier også noe om hvordan han tenker de som jobber i mottak bør møte enslige mindreårige, og hvordan det er å vokse opp uten foreldre.