Du er her

Enslige mindreårige flyktninger 2011 -Arbeid, utdanning og inntekt Kjersti Stabell Wiggen. SSB rapport 2014/9