Du er her

Endless journey

PDF

Dette diktet er skrevet av den etiopiske flyktningen Leoul Mekonen mens han bodde på asylmottak i Narvik, og oppsummerte opplevelsen av å være en asylsøker og fremmed på denne måten. Leoul Mekonen er i dag Studieleder ved Regionsenter for Barn og unges psykiske helse RBUP Øst og Sør.