Du er her

En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere

PDF

I samarbeid med Redd Barna og Fellesorganisasjonen (FO) har Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) publisert rapporten «En gjennomgang av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere», 2017. De har gått igjennom utviklingen i regelverk og praksis, og sett på formålet med og konsekvensene av midlertidig opphold. Videre har de gått igjennom 50 asylsaker der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. På bakgrunn av dette gir de konkrete anbefalinger for framtidig bruk av midlertidig opphold.