Du er her

EM: Rahmat en overlever

PDF

I dette intervjuet beskriver Rahmat sin opplevelse av asylprosessen, og om det å bo i bolig for enslige mindreårige. Rahmat sier også noe om hvordan han tenker de som jobber i mottak bør være i møtet med enslige mindreårige. Skriftlig intervju ved RVTS Sør.