Du er her

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

Nettside

Kurset gir kunnskap om kartlegging av selvmordsfare og selvmordsrisikovurdering. Det gir en gjennomgang av klinisk intervju, samlet vurdering og tiltak. Kurset inneholder også en kursprøve for leger som vil ha kurset godkjent til videre- og etterutdanningen. Kurset er laget av Najsonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.