Du er her

Dublin-avtalen

Nettside

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Lichtenstein og Norge (Dublin-land) (www.noas.no). Avtalen klargjør hvilket land som har ansvar for å behandle en søknad om beskyttelse. En asylsøker får behandlet søknaden sin i kun et Dublin-land. Hovedregelen er at søknaden behandles av det første Dublin-landet asylsøkeren kommer til. Hvis en asylsøker søker beskyttelse i et annet Dublin-land, kan hun/han sendes tilbake til det landet som har ansvar for å behandle søknaden. Norge har imidlertid mulighet til å realitetsbehandle en søknad om beskyttelse selv om søkeren først har vært i et annet Dublin-land. Det finnes retningslinjer for når dette skal skje. Utlendingsdirektoratet, UDI, og Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, har informasjon om Dublin-samarbeidet på sine hjemmesider.