Du er her

Dinutvei.no

Nettside

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har laget en nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep, som de har kalt Dinutvei. Portalen retter seg både mot utsatte, utøvere og hjelpere. I tillegg til å gi kunnskap har nettsiden også kontaktinformasjon til en rekke instanser i hele landet.