Du er her

«De sa du må», rapport om mindreåriges erfaringer med menneskehandel (Lidén, H, Salvesen, C.H., Institutt for Samfunnsforskning 2016)

Nettside

Barn utgjør en vesentlig andel av dagens migranter. Enkelte enslige mindreårige blir fanget opp av kriminelle nettverk på veien til og gjennom Europa. Barn rekrutteres også i hjemlandet av lokale og internasjonale nettverk for tvangsarbeid, vinningskriminalitet og seksuell utnytting. Rapporten belyser barnas situasjon, hva de forteller om rekruttering og utnytting, og hvordan de selv ser på oppfølging og framtidsmuligheter.