Du er her

Da verden kom til Finnsnes - fra Heimly asylmottak og lokalmiljøet rundt mottaket

Film

Filmen viser en episode fra NRKs program Migrapolis som ble vist på TV 25. januar 2012. Episoden beskriver hvordan lokalsamfunnet på Finnsnes har tatt imot beboerne på Heimly asylmottak som ble opprettet i 2002. I programmet intervjues både beboere, naboer og skeptikere. (I velferdsstatens venterom. Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10.)