Du er her

CACTUS- nettverket

Nettside

Child and Adolescent Complex TraUma Society (CACTUS -nettverk) er et faglig nettverk for norske kompetansesentre på feltene traumer og barn- og unges psykiske helse. Nettsiden inneholder en rekke filmer, lenker, kartleggingsverktøy, håndbøker, artikler, relevante forklaringer og beskrivelser av hvordan komplekse traumer, stress og neglekt kan påvirke barns utvikling.