Du er her

Boliger til flyktninger

Nettside

En av temasidene til IMDI, som omhandler boliger til flyktninger. Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig til de som kommer. Det finnes flere måter å lette dette arbeidet på. Støtteordninger, privatmarked og bofellesskap er noen av de smarte løsningene. Her ligger det informasjon på flere språk: amharisk, arabisk, dari, engelsk, farsi, russisk, somali og tigrinja.