Du er her

Bokvalitet på norske asylmottak (SINTEF akademisk forlag 2015)

PDF

Rapporten er en delleveranse i et forskningsprosjekt med mål om å dokumentere og identifisere hvordan bokvalitet i asylmottak påvirker asylsøkere. Undersøkelsen gir mange eksempler på sammenhenger mellom de fysiske omgivelsene, og asylsøkeres livskvalitet og forhold til lokalsamfunnet. Casestudiene viser at mange mottak og boenheter har tilfredsstillende kvalitet, men at det også er flere eksempler på asylmottak i bygninger som mangler vesentlige bokvaliteter, og noen bygninger som ikke bør brukes til å bo i. Studiene demonstrerer også hvordan bolig og omgivelser kan brukes aktivt for å bidra til at målene for mottakstjenesten oppfylles; å styrke asylsøkeren for integrering eller retur, samt å sikre verdighet og funksjonsevne.