Du er her

Bli inte hopplösa. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation» Henry Ascher og Åsa Wahlström Smith

PDF

Barn som lever som papirløse håndterer en livssituasjon som alltid preges av trusselen om å oppdages, pågripes og sendes tilbake til en tilværelse deres foreldre og de selv oppfatter som livsfarlig. Denne forskningsrapporten belyser hva det innebærer for barn i skolealder å leve i en papirløs situasjon og hvordan de selv oppfatter sin hverdag. Den ser på hvilke strategier barna utvikler for å håndtere situasjonen, tydeliggjør hvordan trusler mot barns helse, velbefinnende og utvikling kan reduseres.