Du er her

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen

PDF

[[{"fid":"16373","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen","field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_file_beskrivelse[und][0][value]":"","field_url_link[und][0][value]":""}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen","class":"response-image-container media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Redd Barna gjennomført prosjektet Asylsøkende barn- er det mitt ansvar? og vil gjennom denne fagartikkelen presentere noen av hovedfunnene fra prosjektet (Paulsen, Michelsen og Brochmann 2015).

PDF iconBarnevernets_arbeid_med_barn_i_asylsøkerfasen.pdf