Du er her

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nettside

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har mye relevant informasjon om asylsøkere og flyktninger ulike steder på sin hjemmeside. Temaene som blir berørt er blant annet enslige mindreårige asylsøkere og -flyktninger, barnevern, omsorgssenter, gjeldende retningslinjer og faglige veiledninger for omsorgssentre, fosterhjem for flyktninger, foreldreveiledning, tvangsekteskap og æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.