Du er her

Barn utan papper:

Nettside

Podcast i fra Redd Barna i Sverige, om papirløse barn. Her reflekteres det rundt at det lever barn i nordiske land i dag som ikke på noen måte kan sies å ha samme muligheter for oppfølging og støtte fra samfunnet rundt seg. Her får du infomrasjon om regelverk og ansvar, om utfordringer og om bakgrunn for at mange barn lever på denne måten.