Du er her

Barn og foreldres opplevelse av tvangsretur

PDF

Tvangsretur kan være en svært skremmende opplevelse for barn. NOAS og Redd Barna har laget en rapport om hvordan barn og foreldre har opplevd å bli pågrepet, internert, tvangsreturnert eller løslatt fra Trandum utlendingsinternat. På bakgrunn av dette har de utarbeidet anbefalinger for hvordan prosessen kan gjennomføres på en mer barnesensitiv måte.