Du er her

Asylsøkerbarn - Grunnskole og videregående opplæring

Nettside

Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som andre barn og unge i Norge. Dette gjelder også rett og plikt til opplæring. Asylsøkerbarn under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Kommunen der barnet bor har ansvaret for å tilby grunnskoleopplæringen. Asylsøkere som er under 18 år har rett til videregående opplæring etter søknad. Fylkeskommunene er ansvarlig for videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet setter reglene for skolegang for asylsøkere. Utdanningsdirektoratet / UDir og Utlendingsdirektoratet / UDI har informasjon om rett til skole for barn som er asylsøkere på sine hjemmesider.